Administrasjon og styre

Kongsberg kino drives som et kommunalt foretak med et eget styre. Styret velges for fire år av gangen i etterkant av kommunestyrevalget.

Kinoens administrasjon består av kinosjef og kinokonsulent/kioskleder.

Kinoadministrasjonen har kontor i 1. etasje på Kirketorget 2

Kontaktinfo administrasjon (08.00 - 15.00):
Kinosjef: Even Thunes Jensen

Kinokonsulent: Sneja Ivanova Dimitrova

For generelle henvendelser: kino@kongsberg.kommune.no eller telefon 482 26 141

Kinostyret:
For perioden 2013 - 2017 består kinostyret av følgende medlemmer:
Jon Fredrik Sandengen- styrets leder
Marit G. Engeset - styrets nestleder
Trine Magnus - styremedlem
Kristoffer Grette - styremedlem
Tamara Pino-Parra - ansattes representant

Lenke til informasjon om styremøter og saker