Administrasjon og styre

Kongsberg kino drives som et kommunalt foretak med et eget styre. Styret velges for fire år av gangen i etterkant av kommunestyrevalget.

Kinoens administrasjon består av kinosjef og kinokonsulent/kioskleder.

Kinoadministrasjonen har kontor i 1. etasje på Kirketorget 2

Kontaktinfo administrasjon (08.00 - 15.00):
Kinosjef: Even Thunes Jensen

Kinokonsulent: Sneja Ivanova Dimitrova

For generelle henvendelser: kino@kongsberg.kommune.no eller telefon 482 26 141

Kinostyret:
For perioden 2019 - 2023 består kinostyret av følgende medlemmer:
Kristoffer Grette (AP - styrets leder)
Nina Skarseth Kleven (V - styrets nestleder)
Line Spiten (H - styremedlem)
Sigbjørn Løchen (KBL - styremedlem)
Øystein Hovstad (Ansattes representant)

Lenke til informasjon om styremøter og saker