Reklame på kino

Kino er en effektfull mediekanal. Når man setter seg ned i kinosetet, starter selve kinoopplevelsen. Slik har det vært for tidligere generasjoner, og slik er det også for alle i dag.

Reklame på kino evner å formidle budskapet sitt bedre på det store lerretet enn på de fleste andre mediekanaler. Alle undersøkelser viser at reklame er best på kino: Fordi kinoens presentasjonsegenskaper bidrar til å forsterke inntrykket av reklamefilmen, gir dette høyere oppmerksomhet og reklameerindring.

Vil du nå ut til et stort publikum med reklame for din virksomhet på Kongsberg kino? Kontakt Inger Boel Johansen i Media Direct Norge!