KOFF: Tormod Heier

(c) Forsvarets stabsskole

Forestillinger

Henter programmet

Professor og oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole holder foredrag i regi av Kongsberg og omegn forsvarsforening

Fri adgang - ingen billett nødvendig.

Se mer på forsvarsforeningens hjemmesider